Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ολιστική θεραπεία αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό συνδυαστικά με θεραπευτική διατροφή και Ελληνικά βότανα.


Από τον Γκατζούνη Θεόδωρο M.D., MSc, Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με μεταπτυχιακό τίτλο στην  Θεραπευτική άσκηση και μετεκπαίδευση στον Βελονισμό, Ωτοβελονισμό, Μεσοθεραπεία, Εξουσιοδοτημένος Docente di Formazione (Καθηγητής Ωτοθεραπείας – Ωτοβελονισμού) από την GSATN Italy.


Ο όρος αυχενικό σύνδρομο χρησιμοποιείται για μια σειρά από συμπτώματα (πόνος, μουδιάσματα, δυσκαμψία), που εμφανίζονται στην περιοχή του αυχένα και στις γύρω περιοχές. 
Ανάλογα με το αίτιο, εκτός του πόνου στον αυχένα μπορεί να συνυπάρχουν ημικρανία και πονοκέφαλος, πόνος στον ώμο, μουδιάσματα στα χέρια ή να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως ζάλη, ίλιγγος, τάση για έμετο κ.ά.

Αποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβλημα ατόμων σε κάθε ηλικία καθώς σύμφωνα με μελέτες αυχεναλγία εμφανίζει το 10% του συνολικού πληθυσμού. Το ποσοστό των γυναικών που εμφανίζουν αυχεναλγία είναι 2-4 φορές μεγαλύτερο από των ανδρών.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου χρειάζεται να στηρίζεται κατ’ αρχήν στην σωστή ιατρική διάγνωση της αιτίας που προκαλεί τα συμπτώματα του συνδρόμου.


Η ολιστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει όλες τις παραμέτρους που μπορεί να προκαλέσουν και να επιδεινώσουν την πάθηση, έχει συχνά τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Η ωτοθεραπεία είναι μια διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική, που αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού μέσω της εξέτασης και ενεργοποίησης κατάλληλων σημείων στην περιοχή του αυτιού. Έχει σαν σκοπό την αναγνώριση και θεραπεία τόσο σωματικών παθήσεων όσο και ψυχικών – ψυχοσωματικών καταστάσεων.
Όταν η θεραπεία γίνεται με τη χρήση βελόνας τότε η μέθοδος ονομάζεται ωτοβελονισμός.
Η ωτοθεραπεία διαφέρει από τον παραδοσιακό βελονισμό, λόγω του ότι η χρησιμοποιεί θεραπευτικά μόνο το μικροσύστημα του αυτιού, ενώ στον βελονισμό γίνεται θεραπεία με τη χρήση βελόνας σε όλο το σώμα.

Η ωτοθεραπεία μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας  διάφορα φυσικά μέσα όπως σπορίδια, ειδικούς μαγνήτες, ηλεκτροθεραπεία χαμηλής συχνότητας, laser κ.α. χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση βελόνας.

Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος με μεγάλη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αντιμετωπίζει παθήσεις και καταστάσεις όλου του οργανισμού και είναι: Ανώδυνη, Φυσική, Εξατομικευμένη, καλά ανεκτή από τον ασθενή και συνδυάζεται άριστα τόσο με την κλασική ιατρική, όσο και με άλλες φυσικές μεθόδους, ώστε να βοηθήσει στην γρήγορη, και ολιστική αποκατάσταση των ασθενών.
Τα αποτελέσματα, ακόμα και σε χρόνιες και μη καλά ανταποκρινόμενες με συμβατικές θεραπείες παθήσεις όπως το αυχενικό σύνδρομο, παρουσιάζουν  εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, με τα αποτελέσματα να παραμένουν θετικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Η θεραπευτική διατροφή μπορεί να μειώσει την συνυπάρχουσα φλεγμονή, με την αποτοξίνωση στην μείωση του μυϊκού σπασμού και στην αντιμετώπιση του πόνου και γι’ αυτό έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου.


Με τη χρήση βοτάνων με σπασμολυτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες, η βοτανοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση του αυχενικού πόνου.

Συμπερασματικά η αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου είναι μια πολυποίκιλη διαδικασία που χρειάζεται να γίνεται με ολιστικό τρόπο. Η αντιμετώπισή του μέσω του ωτοβελονισμού σε συνδυασμό με διατροφή και Ελληνικά βότανα, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ποσοστό άνω του 85-87%.  

Για περισσότερες πληροφορίες στο https//tgatzounis.com

Μπορείτε επίσης να δείτε την παρουσίαση και σε power point στο slideshare, πατώντας στην εικόνα:


Ολιστική Θεραπεία Αυχενικού Συνδρόμουμε Ωτοβελονισμό, Θεραπευτική Άσκηση,Διατροφή και Ελληνικά βότανα.Εισηγητής:Εισηγητ...

Βιβλιογραφία
1.        Green B. N. A literature review of neck pain associated with computer use: public health implications. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2008;52(3):161–167. [PMC free article] [PubMed]
2.        Cees J Vos, Arianne P Verhagen, Jan Passchier, Bart W Koes. Impact of motor vehicle accidents on neck pain and disability in general practice Br J Gen Pract. 2008 Sep 1; 58(554): 624–629. doi: 10.3399/bjgp08X330762 PMCID: PMC2529200
3.        L. St. Sauver, D. O. Warner, B. P. Yawn et al., “Why patients visit their doctors: assessing the most prevalent conditions in a defined American population,” Mayo Clinic Proceedings, vol. 88, no. 1, pp. 56–67, 2013.
4.        Côté P., Cassidy J. D., Carroll L. J., Kristman V. The annual incidence and course of neck pain in the general population: a population-based cohort study. Pain. 2004;112(3):267–273. doi: 10.1016/j.pain.2004.09.004. [PubMed] [Cross Ref]
5.        Nogier P. F. M. Traité d’Auriculothérapie. Paris, France: Maisonneuve; 1969.
6.        Pangarkar S., Lee P. C. Conservative treatment for neck pain: medications, physical therapy, and exercise. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2011;22(3):503–520. doi: 10.1016/j.pmr.2011.04.001. [PubMed] [Cross Ref]
7.        Ariëns G. A. M., Bongers P. M., Hoogendoorn W. E., van der Wal G., van Mechelen W. High physical and psychological load at work and sickness absence due to neck pain. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 2002;28(4):222–231. doi: 10.5271/sjweh.669. [PubMed]
8.        Zakharova-Luneva E., Jull G., Johnston V., O’Leary S. Altered trapezius muscle behavior in individuals with neck pain and clinical signs of scapular dysfunction. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2012;35(5):346–353. doi: 10.1016/j.jmpt.2012.04.011. [PubMed] [Cross Ref]
9.        Oleson, Auriculotherapy Manual: Chinese and Western Systems of Ear Acupuncture, Churchill Livingstone, Kidlington, UK, 2003.
10.     Allais, M. Romoli, S. Rolando et al., “Ear acupuncture in the treatment of migraine attacks: A randomized trial on the efficacy of appropriate versus inappropriate acupoints,” Neurological Sciences, vol. 32, pp. 173–175, 2011.
11.     M. H. Goertz, R. Niemtzow, S. M. Burns, M. J. Fritts, C. C. Crawford, and W. B. Jonas, “Auricular acupuncture in the treatment of acute pain syndromes: a pilot study,” Military Medicine, vol. 171, no. 10, pp. 1010–1014, 2006.
12.     Zoghi and S. Jaberzadeh, “Effects of high voltage electro-auriculotherapy on experimental pain threshold,” Physiotherapy, vol. 88, no. 11, pp. 658–666, 2002.
13.     Ahn, S. Lee, J. Lee, J. P. J. Fossion, and A. Sant’Ana, “A clinical pilot study comparing traditional acupuncture to combined acupuncture for treating headache, trigeminal neuralgia and retro-auricular pain in facial palsy,” JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies, vol. 4, no. 1, pp. 29–43, 2011.
14.     Chao Hsing Yeh, Yi Chien Chiang, Samuel L. Hoffman, Zhan Liang, Mary Lou Klem, Wilson W. S. Tam, Lung-Chang Chien, and Lorna Kwai-Ping Suen. Efficacy of Auricular Therapy for Pain Management: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Volume 2014 (2014), Article ID 934670, http://dx.doi.org/10.1155/2014/934670
15.     Andréia Cristina de Oliveira Silva, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez, Douglas Meira dos Santos, Nivea Cristina De Melo,   Cid André Fidelis de Paula Gomes,  César Ferreira Amorim,  and Fabiano Politti.  Evaluation of the Immediate Effect of Auricular Acupuncture on Pain and Electromyographic Activity of the Upper Trapezius Muscle in Patients with Nonspecific Neck Pain: A Randomized, Single-Blinded, Sham-Controlled, Crossover Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 523851. Published online 2015 Sep 16. doi:  10.1155/2015/523851
16.     Politti F., Vitti M., Amorim C. F., de Oliveira Tosello D., Palomari E. T. Correspondence of the auricular acupoint with the upper trapezius muscle: a electromyographic study. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2010;16(1):26–30. doi: 10.1016/j.ctcp.2009.06.014. [PubMed] [Cross Ref]
17.     Yeh C. H., Chiang Y. C., Hoffman S. L., et al. Efficacy of auricular therapy for pain management: a systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;2014:14. doi: 10.1155/2014/934670.934670 [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
18.     Asher GN, Jonas DE, Coeytaux RR, et al. Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010;16(10):1097–1108. [PMC free article] [PubMed]
19.     Romoli M, Allais G, Airola G, Benedetto C, Mana O, Giacobbe M, Pugliese AM, Battistella G, Fornari E.Ear acupuncture and fMRI: a pilot study for assessing the specificity of auricular points. Neurol Sci. 2014 May;35 Suppl 1:189-93. doi: 10.1007/s10072-014-1768-7.
20.     Mini KD (2012) Dietary Approach to Cervical Spondylosis. 1: 193. doi:10.4172/scientificreports.193
21.     Council of Europe Committee of Ministers Resolution RESAP on food and nutritional care in hospitals. Brussels: Council of Europe; 2003. Available from: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=85747 [accessed 2012 Jun 30]
22.     Yao xu, wenjun chen, and jianyuan jiang. Cervical spondylotic myelopathy with vitamin B12 deficiency: Two case reports. Exp Ther Med. 2013 Oct; 6(4): 943–946. Published online 2013 Jul 30. doi:  3892/etm.2013.1240 PMCID: PMC3797313
23.     Cui X, Trinh K, Wang Y. Chinese herbal medicine for chronic neck pain due to cervical degenerative disc disease . Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD006556. DOI: 10.1002/14651858.CD006556.pub2. Link to Cochrane Library. [PubMed]
24.     Henderson L, Gregory J, Irving K, et al. The national diet and nutrition survey: adults aged 19–64 Years. Volume 3: Vitamin and mineral intake and urinary analyses. London: HMSO; 2003
25.     Οι εικόνες προέρχονται από τα https://pixabay.com/, https://www.pexels.com/ με δωρεάν άδεια CC0 Public Domain και από την προσωπική συλλογή του Ιατρού Γκατζούνη Θεόδωρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου